From our event Hobo with a shotgun Dropkick on Aug. 30th in Chicago, IL. Valentino vs Alex Ohlson vs Trik Davis vs Markus Crane Vs Chase Matthews vs Rob Matter